Installation av diskmaskin

Det är viktigt att diskmaskiner installeras fackmannamässigt. Vi hjälper dig med installationen så att du kan börja använda din nya diskmaskin på ett säkert sätt.

För att göra installationen så krävs det ett jordat eluttag och att platsen där diskmaskinen ska placeras är förberedd. Vi kan vara behjälpliga med ny vattenblandare om det behövs samt slangar för vatten och avlopp om detta inte redan finns. Kontakta oss för mer information om vad som ingår, och inte ingår i denna tjänst.

Älvsjö VVS Centrum    |     Kinnaredsgränd 61     |     125 72 Älvsjö     |     0736-438754     |     info@alvsjovvscentrum.se    |     Måndag - Fredag: 07.00 - 17.00

Älvsjö VVS Centrum
Kinnaredsgränd 61
125 72 Älvsjö
0736-438754
info@alvsjovvscentrum.se
Måndag - Fredag: 07.00 - 17.00